Esat Korkmaz. Anadolu Aleviliği (2008)

Esat Korkmaz. Anadolu Aleviliği (2008)
Title:Anadolu Aleviliği (Felsefesi–İnancı–Öğretisi–Erkânı). 2. Baskı
Author:Esat Korkmaz
Translator:
Editor:Yayın Yönetmeni: İsmet Arslan
Language:Turkish
Series:Berfin Yayınları: 91; Araştırma–İnceleme Dizisi: 35
Place:İstanbul
Publisher:Berfin Yayınları
Year:2008
Pages:493
ISBN:9789757354963
File:PDF, 6.15 MB
Download:Click here
Esat Korkmaz. Anadolu Aleviliği (Felsefesi–İnancı–Öğretisi–Erkânı). 2. Baskı. Yayın Yönetmeni: İsmet Arslan; Berfin Yayınları: 91; Araştırma–İnceleme Dizisi: 35. İstanbul: Berfin Yayınları, 2008, 493 s. ISBN 9789757354963

Related posts:

Paşazadə A. H. İslamda ümmət və şüubilik (1992)
Uno Harva. Altain suvun uskonto (1933)
Uno Harva. Altay panteonu: mitler, ritüeller, inançlar ve tanrılar (2015)
Nihat Çetinkaya. Kızılbaş Türkler (2003)
Vahap Aktaş. Safvetü's-Safa'ya göre Anadolu'da Kızılbaş (Alevi) inancının teşekkülü ve Anadolu'da Kı...
El libro egipcio de los muertos (2000)
Ahmet Keven. Yavuz Sultan Selim dönemi: Anadolu'da Kızılbaşlık ve Kızılbaşlar. Yüksek lisans tezi (2...
Yalçın Büyükyıldırım. Çaldıran Savaşı ve Anadolu Alevileri üzerindeki etkileri. Yüksek lisans tezi (...
Sylvia Browne, Lindsay Harrison. Prophecy: what the future holds for you (2006)
Ünsal Öztürk, Hamza Aksüt, Hasan Harmancı. Alevi tarih yazımında skandal: Erdoğan Çınar örneği (2010...
Erdoğan Çınar. Aleviliğin kayıp bin yılı, 325-1325 (2009)
Vilâyetname: Menakıb-ı Hacı Bektaş Veli (2006)
Süleymanlı M. A. Əhməd Ağaoğlunun "İslama görə və islamiyyətdə qadın" əsərinə elmi-tənqidi yanaşmala...
Süleymanlı M. A. Əhməd Ağaoğlunun ilk elmi əsəri: Şiə dinində məzdəki inancları (2007)
Nuruzadə Ş. T. XX əsrin 20-30-cu illərində Azərbaycanda etnokonfessional şərait (2010)
Ümit Erkan. 16. yüzyılda Osmanlı'da Kızılbaş ayaklanmaları (2014)
Edwin Fuller Torrey. Beynin evrimi ve Tanrıların ortaya çıkışı (2018)
Ahmet Taşğın. Türkmen Aleviler (2013)
Turan Dursun. Kur'an Ansiklopedisi. 8. Cilt: Kuvvet-Mucize (1994)
Turan Dursun. Kur'an Ansiklopedisi. 7. Cilt: Kalb-Kuşku (1994)
Turan Dursun. Kur'an Ansiklopedisi. 6. Cilt: Hicret-Kâfir (1994)
Turan Dursun. Kur'an Ansiklopedisi. 5. Cilt: Dua-Hicret (1994)
Turan Dursun. Kur'an Ansiklopedisi. 4. Cilt: Boşa-Dua (1994)
Turan Dursun. Kur'an Ansiklopedisi. 3. Cilt: Arabu-Borç (1994)
Turan Dursun. Kur'an Ansiklopedisi. 2. Cilt: Akra-Arab (1994)
Turan Dursun. Kur'an Ansiklopedisi. 1. Cilt: Âbâ-Akıl (1994)
Yusuf Ziya Yörükân. Anadolu'da Aleviler ve Tahtacılar (1998)
Arif Tekin. İslam’da şiddet (2015)
Rıza Zelyut. Türk Aleviliği (2015)
Harun Güngör. Türklerin din etnolojisi (2012)