Justin McCarthy. Ölüm ve sürgün: Osmanlı müslümanlarının etnik kıyımı, 1821–1922 (2014)

Justin McCarthy. Ölüm ve sürgün. Osmanlı müslümanlarının etnik kıyımı, 1821–1922 (2014)
Title:Ölüm ve sürgün: Osmanlı müslümanlarının etnik kıyımı (1821–1922). 2. Baskı
Author:Justin McCarthy
Translator:Çeviren: Fatma Sarıkaya
Editor:
Language:Turkish
Series:Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları: IV/A–2–2. Dizi – Sayı: 3ı
Place:Ankara
Publisher:Türk Tarih Kurumu
Year:2014
Pages:XVIII, 402
ISBN:9789751625199
File:PDF, 6.38 MB
Download:Click here
Justin McCarthy. Ölüm ve sürgün. Osmanlı müslümanlarının etnik kıyımı (1821–1922). Çeviren: Fatma Sarıkaya. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları: IV/A–2–2. Dizi – Sayı: 3ı. 2. Baskı. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2014, XVIII+402 s. ISBN 9789751625199

“Bu Müslümanların gerçek akıbeti o zamanın insanlarından ancak ölülerle can çekişenleri görmüş olanlar tarafından anlaşılmıştır; örneğin 1878 yılında Osmanlı Bulgaristan’ında, bazılarının aile fertleri olması muhtemel 400 kişilik bir grup mültecinin soğuktan donmuş vücutları arasında sağ kalabilen küçük kız çocuğunu bulan tren istasyonu görevlisi felaketin farkına vardı. Buradaki Müslümanların kaderi, o kızcağızın evlerinden çıkartılıp ölüme sürülmüş olan ailesinin akıbetiydi. Bu, aynı zamanda yabancı biri tarafından kurtarılan o kızcağızın da kaderiydi. O kızcağızla sağ kalan diğerlerinin evlatları, modern Türkiye Cumhuriyetinin vatandaşlarınn çoğunuluğunu teşkil etti.” – Justin McCarthy