Nəcəfli T. H. Azərbaycan Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu dövlətləri (2012)

Nəcəfli T. H. Azərbaycan Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu dövlətləri (2012) Nəcəfli T. H. Azərbaycan Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu dövlətləri (Müasir Türkiyə tarixşünaslığında). Elmi redaktor: Y. M. Mahmudov; AMEA A. A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu. Bakı: “Çaşıoğlu” mətbəəsi, 2012, 604 səh. ISBN 978-9952-27-358-8
Pulsuz yüklə