Ramazan Şeşen. Salâhaddîn Eyyûbî ve Devlet (1987)


Ramazan Şeşen. Salâhaddîn Eyyûbî ve Devlet. Editör: Kenan Seyithanoğlu; Baskıya Hazırlama ve Metin Tashihi: Metin Mergen; Çağ Yayınları Umumî Neşriyet No: 3; Temel Eserler Serisi: 3. İstanbul: Çağ Yayınları, 1987, 515 s.

Dosya türü: PDF
Dosya boyutu: 10.3 Mb

▶▶▶▶▶Bedava indir◀◀◀◀◀