Ramiz Əskər. Mahmud Kaşğari və “Divanü lüğat–it–türk” əsəri (2008)

Ramiz Əskər. Mahmud Kaşğari və “Divanü lüğat–it–türk” əsəri. Elmi redaktor: Tofiq Hacıyev. Bakı: “MBM” mətbəəsi, 2008, 432 s. ISBN 978-9952-29-057-8

Pulsuz yüklə