Səfəri H. Ə. Cənubi Azərbaycan: 1918-ci il soyqırımı (2016)

Səfəri H. Ə. Cənubi Azərbaycan: 1918-ci il soyqırımı (2016) Səfəri H. Ə. Cənubi Azərbaycan: 1918-ci il soyqırımı. Elmi redaktoru: Səməd Bayramzadə, Əkrəm Rəhimli (Bije); AMEA akademik Z. M. Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu. Bakı: “Araz” nəşriyyatı, 2016, 203 [1] səh. ISBN 978-552-995-252-8

Pulsuz yüklə