Ermənistan azərbaycanlılarının tarixi coğrafiyası (1995)

Ermənistan azərbaycanlılarının tarixi coğrafiyası (1995)
Title:Ermənistan azərbaycanlılarının tarixi coğrafiyası
Author:İsrafil Məmmədov, İbrahim Məhəmməd oğlu Bayramov, Sabir Cəlal oğlu Əsədov, Hidayət Orucov, Süleyman Məmmədov, Vəli Həbiboğlu, Səfiyar Musayev, İsmayıl Vəliyev, Hümbət Süleymanlı, Səfalı Nəzərli, Məhəmməd Kərimov, Nurəddin İbrahimov, Gülməmməd Məmmədzadə
Translator:
Editor:Budaq Əbdüləli oğlu Budaqov, Qiyasəddin Əsgər oğlu Qeybullayev
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Gənclik” nəşriyyatı
Year:1995
Pages:464
ISBN:5802008520
File:PDF, 50.3 MB
Download:Click here
Kollektiv. Ermənistan azərbaycanlılarının tarixi coğrafiyası. Elmi redaktorları: B. Ə. Budaqov, Q. Ə. Qeybullayev. Bakı: “Gənclik” nəşriyyatı, 1995, 464 s. ISBN 5802008520