Solak-zadə Mehmed. Tarix: Azərbaycan tarixinə dair iqtibaslar (1992)

Solak-zadə Mehmed. Tarix: Azərbaycan tarixinə dair iqtibaslar (1992)
Title:Tarix (Azərbaycan tarixinə dair iqtibaslar)
Author:Solak-zadə Mehmed
Translator:Türk dilindən tərcümə edən: Z. M. Bünyadov
Editor:Redaktor: Fikrət Süleymanoğlu; AEA
Language:Azerbaijani Turkic
Series:Azərbaycan tarixi mənbələri
Place:Bakı
Publisher:“Elm” nəşriyyatı
Year:1992
Pages:84
ISBN:5806605051
File:PDF, 24.1 MB
Download:Click here

Solak-zadə Mehmed. Tarix (Azərbaycan tarixinə dair iqtibaslar). Türk dilindən tərcümə edən: Z. M. Bünyadov; Redaktor: F. Süleymanoğlu; AEA; Seriya: Azərbaycan tarixi mənbələri. Bakı: “Elm” nəşriyyatı, 1992, 84 s. ISBN 5806605051

Annotasiya: Solak-zadə, Mehmed Həmdəmi Çələbinin bu əsəri başlanğıcdan 1657-ci ilə qədər Osmanlı dövlətinin tarixindən bəhs edir.

Qeyd: əsərin orjinal mətninin transkripsiyasını burdan yükləyə və oxuya bilərsiz.