Tomas de Vaal. Qarabağ: Ermənistan və Azərbaycan sülh və şavaş yollarında (2008)

Tomas de Vaal. Qarabağ: Ermənistan və Azərbaycan sülh və şavaş yollarında (2008)
Title:Qarabağ: Ermənistan və Azərbaycan sülh və şavaş yollarında
Author:Tomas de Vaal
Translator:Yusif Axundov
Editor:Famil İsmayılov
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“İlay MMC”
Year:2008
Pages:344
ISBN:9789952250862
File:PDF, 53.6 MB
Download:Click here
Tomas de Vaal. Qarabağ: Ermənistan və Azərbaycan sülh və şavaş yollarında. Tərcüməçi: Yusif Axundov; Redaktor: Famil İsmayılov. Bakı: “İlay MMC”, 2008, 344 s. ISBN 9789952250862