Xudiyev N. M., Quliyev Ə. A. Qədim türk abidələrinin sözlüyü (1992)

Xudiyev N. M., Quliyev Ə. A. Qədim türk abidələrinin sözlüyü (1992) Xudiyev N. M., Quliyev Ə. A. Qədim türk abidələrinin sözlüyü. Elmi redaktoru: Y. Q. Məmmədov. Bakı: Nəsirəddin Tusi adına ADPU, 1992, 127 s.

➤Pulsuz yüklə: yandex
                           turbabit