Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. İki cilddə. I cild (2007)

Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. İki cilddə. I cild. Tərtibçilər: Rübabə Əliyev, Qara Məşədiyev, Etibar İnanc, Tünzalə Baxşıyeva, Şəms Qocayeva; Redaktor: Rübabə Əliyeva. Bakı: “Şərq–Qərb” nəşriyyatı, 2007, 304 səh. ISBN 978-9952-34-155-3
Faylın formatı: PDF 
Faylın ölçüsü: 10.4 Mb


➤Pulsuz yüklə: yandex

İki cildlik Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğətində 12 minə yaxın coğrafi adın izahı verilmişdir. Lüğətin tərtibində Azərbaycanın görkəmli dilçi, tarixçi və toponimist alimlərinin tədqiqatları nəzərə alınmışdır.

Related posts:

Qurbanova F. A. Azərbaycan şəxs adları: izahlı lüğət (2019)
Farsca-azərbaycanca lüğət: təxminən 35000 söz və söz birləşməsi (2007)
Məmmədov N. G. Azərbaycanın yer adları (1993)
Charles Barbier de Meynard. Dictionnaire géographique, historique et littéraire de la Perse et des c...
Turan Dursun. Kur'an Ansiklopedisi. 8. Cilt: Kuvvet-Mucize (1994)
Turan Dursun. Kur'an Ansiklopedisi. 7. Cilt: Kalb-Kuşku (1994)
Turan Dursun. Kur'an Ansiklopedisi. 6. Cilt: Hicret-Kâfir (1994)
Turan Dursun. Kur'an Ansiklopedisi. 5. Cilt: Dua-Hicret (1994)
Turan Dursun. Kur'an Ansiklopedisi. 4. Cilt: Boşa-Dua (1994)
Turan Dursun. Kur'an Ansiklopedisi. 3. Cilt: Arabu-Borç (1994)
Turan Dursun. Kur'an Ansiklopedisi. 2. Cilt: Akra-Arab (1994)
Turan Dursun. Kur'an Ansiklopedisi. 1. Cilt: Âbâ-Akıl (1994)
Doğa bilimleri ansiklopedisi. 3. Cilt (1979)
Doğa bilimleri ansiklopedisi. 2. Cilt (1979)
Doğa bilimleri ansiklopedisi. 1. Cilt (1979)
D. N. MacKenzie. A concise Pahlavi dictionary (1986)
Bayramova A. İ. İrəvan xanlığı toponimləri (2016)
Məşədiyev Q. İ. Zaqafqaziyanın Azərbaycan toponimləri (1990)
Bayramov İ. M. Qərbi Azərbaycanın toponimlər sistemi (2005)
Məmmədli R. H. İngiliscə-azərbaycanca izahlı kompüter terminləri lüğəti (2014)
İngiliscə-azərbaycanca, azərbaycanca-ingiliscə müasir lüğət (2007)
İngiliscə-azərbaycanca lüğət (2004)
İngiliscə-azərbaycanca lüğət (2003)
Azərbaycan-ingilis, ingilis-azərbaycanca lüğət: 100000 söz və söz birləşməsi (2003)
Xasməmmədov B. D. İngilis dili: dərslik (1998)
İngiliscə-azərbaycanca lüğət: 8000 söz və ifadə (1992)
Abbasov Y. B. Azərbaycan, rus, ingiliscə danışıq kitabçası (2002)
Qacar Ç. O. Azərbaycan, ingilis və rus dillərində şəkilli sözlük (1991)
Hüseynzadə Ə. XIX əsrin ikinci yarısında Azərbaycan tarixşünaslığı (1967)
Əli bəy Hüseynzadə. Türklər kimdir və kimlərdən ibarətdir ? (1997)