Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. İki cilddə. I cild (2007)

Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. İki cilddə. I cild (2007)

Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. İki cilddə. I cild. Tərtibçilər: Rübabə Əliyev, Qara Məşədiyev, Etibar İnanc, Tünzalə Baxşıyeva, Şəms Qocayeva; Redaktor: Rübabə Əliyeva. Bakı: “Şərq–Qərb” nəşriyyatı, 2007, 304 səh. ISBN 978-9952-34-155-3
Faylın formatı: PDF 
Faylın ölçüsü: 10.4 Mb


➤Pulsuz yüklə: yandex

İki cildlik Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğətində 12 minə yaxın coğrafi adın izahı verilmişdir. Lüğətin tərtibində Azərbaycanın görkəmli dilçi, tarixçi və toponimist alimlərinin tədqiqatları nəzərə alınmışdır.