Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. İki cilddə. II cild (2007)

Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. İki cilddə. II cild (2007)

Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. İki cilddə. I cild. Tərtibçilər: Rübabə Əliyev, Qara Məşədiyev, Roza Eyvazova, Gülşən Axundova, Şəms Qocayeva; Redaktor: Rübabə Əliyeva. Bakı: “Şərq–Qərb” nəşriyyatı, 2007, 304 səh. ISBN 978-9952-34-156-0
Faylın formatı: PDF 
Faylın ölçüsü: 27.6 Mb


➤Pulsuz yüklə: yandex