Bostanzâde Yahya. Duru Tarih (2016)

Bostanzâde Yahya. Duru Tarih (2016)
Bostanzâde Yahya [Efendi]. Duru Tarih [Târih–i Sâf/Tuhfetü’l–Ahbab]. Günümüz Türkçesine Aktaran [Sadeleştiren] ve Yayımlayan: Necdet Sakaoğlu; Güncellenmiş ve Geliştirilmiş Yeni Baskı; Alfa: 2932, Tarih: 82. 1. Basım. İstanbul: Alfa Yayınları, 2016, 240 s. ISBN 9786051712574

Dosya türü: PDF 
Dosya boyutu: 3.85 Mb


➤Bedava indir: yandex

Duru Tarih (Tarih–i Sâf), Emevi halifesi Muaviye’den (661–680) Osmanlı padişahı I. Ahmed’e (1603–1617) kadar VII–XVII. yüzyıllar boyunca İslam ülkelerinde halife, sultan, padişah olarak saltanat sürenlerin bir panoramasıdır. Günümüzde yaşanan kimi olgu ve olayların, Ortadoğu İslam tarihindeki izdüşümlerini, halifelik sultanlık yaklaşımlarını ulema sınıfından, babası şeyhülislam kendisi kadıasker–müderris, dindar bir Osmanlı yazarının kaleminden okumak, günümüz insanlarına yeni bakışlar aralayacaktır. Bostanzâde Yahya Efendi’nin, 400 yıl önce çocuk yaşta tahta çıkan I. Ahmed’e (?) tarihten ders al düşüncesiyle yazıp sunduğu bu özgün kitap, İslam dünyasının ilk 10 yüzyılındaki egemenleri tanıtan klasik bir yapıttır.

Yazma nüshaları bulunmayan Tarih–i Sâf’ın 1870 tarihli Arap harfli basımını (Taşköprülüzade Kemaleddin Mehmed Efendi tarafından gerçekleştirilmiş), Necdet Sakaoğlu 1968’de, “Eski Eserlerin Bugünkü Dile Çevirilmesi” konulu “Milliyet Karacan Armağanı Yarışması” için hazırlayarak (?) birinci olmuştur.

İndireceğiniz PDF bu çevirinin güncellenmiş ve geliştirilmiş yeni baskısıdır.