Həsənov H. Ə. Azərbaycan şəxs adlarının izahlı–etimoloji lüğəti (2002)

Həsənov H. Ə. Azərbaycan şəxs adlarının izahlı–etimoloji lüğəti (2002)

Həsənov H. Ə. Azərbaycan şəxs adlarının izahlı–etimoloji lüğəti. Redaktor: Sevil AğabəyovaBakı: Mütərcim, 2002, 287 [1] səh.
➤Pulsuz yüklə