Mehmet Rıhtım. Seyid Yəhya Bakuvi və xəlvətilik (2005)

Mehmet Rıhtım. Seyid Yəhya Bakuvi və xəlvətilik. Təqdim: Azadə Musayeva; Elmi redaktorları: Azadə Musayeva, Səadət Şıxıyeva; Redaktorları: Fariz Xəlilli, Vüsalə Səmədova. Bakı: “Qismət” mətbəəsi, 2005, XI+251 s.

Faylın formatı: PDF 
Faylın ölçüsü: 70.9 Mb

Yüklə

Kitabda XV əsrin Azərbaycan mütəfəkkiri Seyid Yəhya Bakuvinin həyatı, fəaliyyəti, əsərləri, məktəbi, davamçıları ilk mənbələr əsasında öyrənilmişdir. Onun ikinci piri olduğu xəlvətilik təriqətinin yaranması, Azərbaycanda təsir dairəsi, buradan bütün dünyaya yayılması ardıcıllıqla tədqiq olunmuşdur. Təsəvvüf tarixində Azərbaycandan olan şəxsiyyətlərin yeri, təsəvvüfün inkişafında və təriqətlərin yayılmasında onların rolu müəyyən edilmişdir. Kitab, ədəbiyyat, fəlsəfə, tarix və mədəniyyət ilə maraqlanan tədqiqatçılar və geniş oxucu kütləsi üçün dəyərli mənbədir.