Süryanî Mar–Yeşua. Vakaayi’nâme (1958)

Süryanî Mar–Yeşua. Vakaayi’nâme (1958)

Süryanî Mar–Yeşua. Vakaayi’nâme: 494–507 yıllarına âit Urfa, Amid ve Güneydoğu Anadolu Vak’aları, Bizans–Sasanlı savaşları. Süryanîceden ingilizceye çeviren: W. Wright; [İngilizceden] Türkçeye çeviren: Muallâ Yanmaz; Diyarbakırı Tanıtma Derneği Neşriyatı Nu.: 8, Tarih Takımı Nu.: 2. İstanbul: Şehir Matbaası, 1958, [1; a, b, c, ç] 68 [3] sayfa.

Dosya türü: PDF 
Dosya boyutu: 2.93 Mb


➤Bedava indir: yandex