Əhmədli N. S. Haqq–nahaqq seçilər Haqq divanında (2017)

Əhmədli N. S. Haqq–nahaqq seçilər Haqq divanında. Elmi redaktoru: N. Q. Cəfərov. Bakı: “NURLAR” Nəşriyyat–Poliqrafiya Mərkəzi, 2017, 288 səh. ISBN 978-9952-507-20-1

Faylın formatı: PDF 
Faylın ölçüsü: 1.49 Mb


▶▶▶▶▶Download◀◀◀◀◀

    Kitabda XIX əsrdə yaşamış Azərbaycanın görkəmli söz ustadları Aşıq Ələsgər, Aşıq Alı, Ağ Aşıq, Aşıq Söyün Şəmkirli, Şair Məmmədhüseyn, Göyçəli Aşıq Musa və başqalarının doğum tarixləri yeni arxiv sənədlərinin əsasında müəyyənləşdirilmiş və folklorşünaslığımızdakı boşluqların aradan qaldırılması yolunda tarixi addım sayılacaq dəqiqləşdirmələr aparılmışdır. Müəyyən edilmişdir ki, yuxarıda adları çəkilən sənətkarların yaşları xeyli şişirdilmişdir. 
    Müəllif XIX əsrdə yaşamış və adları indiyə qədər elmi ictimaiyyətə məlum olmayan Aşıq Qara, Şair Mustafa və Aşıq Rüstəm kimi sənətkarları üzə çıxarmışdır.