Əliyev İ., Məmmədzadə K. Qarabağın alban abidələri (1997)

Əliyev İ., Məmmədzadə K. Qarabağın alban abidələri. Redaktorları: T. Babayev, E. Hüseynova; İxtisas redaktoru: Q. Ə. Xəlilov. Azərbaycan Tarix və Mədəniyyət Abidələrini Mühafizə Cəmiyyəti. Bakı: Azərnəşr, 1997, 32 səh. ISBN 5-552-01651-3

Faylın formatı: PDF 
Faylın ölçüsü: 1.35 Mb


➤Pulsuz yüklə: yandex 

    Kitab Azərbaycanın Qarabağ diyarındakı Qafqaz Albaniyasının monumental memarlıq abidələrinə həsr olunur. Burda Qarabağın qısa tarixi oçerki verilir, beş tikinti kompleksi xarakterizə olunur, onların memarlıq–planlaşdırma kompozisiyası araşdırılmışdır.
    Kitabın mətni tanınmış foto ustası H. Hüseynzadənin rəngli və ağ–qara illüstrasiya materialları və Moskva rəssamı S. Qruzdyovun bədii rəsmləri ilə müşayiət olunur.
    Kitab tarixçilər, memarlar və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.