Azra Erhat. Mitoloji Sözlüğü (1996)

Azra Erhat. Mitoloji Sözlüğü (1996) pdf

Azra Erhat. Mitoloji Sözlüğü. Büyük Fikir Kitapları Dîzisi: 18. 6. Baskı. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1996, 320 [15] s. ISBN 975140391X

Dosya türü: PDF 
Dosya boyutu: 3.30 Mb

▶▶▶▶▶Bedava indir◀◀◀◀◀ 🔽 Yandex 🔽  

    Mitoloji Sözlüğü, Azra Erhat´ın geniş bilgi ve kültürünün son ürünü, ustaca yazarlığının en yüksek aşamasıdır. Titizlikle hazırlanan kitap, başta Anadolu efsaneleri olmak üzere, Yunan ve Latin mitolojisini açık seçik, tatlı bir dille okuyucuya sunmaktadır. Azra Erhat, efsaneleri, hem bilimsel bir gözle incelemeye, hem de dünya yazın ve sanatındaki yerlerini, eşsiz bir esin kaynağı olarak değerleriyle canlandırmaya çalışır. Bu yolda, dilimizdeki çevirilerden de geniş çapta faydalanarak Mitoloji Sözlüğü´ne bir antroloji niteliği kazandırmıştır. Çabasına, bugüne dek mitoloji alanında çalışmış Türk yazarlarını da ortak etmiştir. Mitoloji Sözlüğü, genç, yaşlı herkesin zevkle okuyacağı bir elkitabı, Batı kültürünün tümüne ve özüne açılmış bir penceredir.
Yazarın hayatı ile ilgili bikaç söz:
    Azra Erhat, 4 Haziran 1915’te İstanbul’un Şişli ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Belçika’da tamamlayan Azra Erhat, 1939’da Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’ni bitirerek Klasik Filoloji Bölümü’nde asistan olarak göreve başladı.1946’da doçentlik ünvanını aldı.1948’de aynı fakültedeki öğretim üyeleri Pertev Naili Boratav, Behice Boran, Adnan Cemgil, Niyazi Berkes’le birlikte görevinden alındı ve üniversiteden uzaklaştırıldı.1949-50 yılları arasında Yeni İstanbul ve Vatan gazetelerinde çalıştı. Uluslararası Çalışma Örgütünde (ILO) kütüphanecilik yaptı. İlk çevirileri Tercüme adlı bir dergide yayımlandı. Sofokles, Aristofanes gibi yazarların eserlerini Türkçeye kazandırdı. Yeni Ufuklar dergisinin yazarlarından biri olan Azra Erhat, bu dergi çevresinde gelişen hümanist anlayışın öncüleri arasında yer aldı. A.Kadir’le birlikte Homeros’un İlyada destanından yaptığı çevirinin birinci cildi 1959’da Habib Törehan Bilim Ödülü’nü, üçüncü cildi 1961’de Türk Dil Kurumu Çeviri Ödülü’nü aldı.İlayada’nın tam çevirisi 1967’de Odysseia 1970’te yayımlandı. 1972’de en ünlü eserlerinden biri olan ve kendisinin ölümünden sonra bile birçok kez basılacak olan “Mitoloji Sözlüğü”nün ilk baskısını yayımlamıştır.
 

    Batı uygarlığının kökeninin Anadolu’ya dayandığını iddia eden ve Anadolu kültürlerini bir bütün olarak ele alan Halikarnas Balıkçısı ile aynı görüşleri paylaştı ve bu görüş birliği aralarında derin bir yakınlık oluşmasını sağladı. Yine çok yakınındaki Sabahattin Eyüboğlu ile birlikte çevirdiği Hesiodos’un Theogonia ve “İşler ve Günler” adlı yapıtlarıyla Hesiodos üzerine araştırmaları, 1977’de “Hesiodos, Eserleri ve Kaynakları” adıyla basıldı. Bu üç isim bir arada “Mavi Yolculuk” terimini Türk ve dünya literatürüne kazandırdılar. Atatürk’ü İlyada kahramanlarından Hektor’a benzetmesinin bir dönem sebep olduğu tartışmalarla da gündeme gelmiştir. Azra Erhat, kansere yakalandı ve tedavi için Londra’ya götürüldüyse de tedavi fayda vermedi. 6 Eylül 1982’de, 67 yaşındayken İstanbul’da hayata veda etti. İstanbul – Üsküdar’daki Bülbüldere Mezarlığı’na defnedildi. Ölümünden sonra kitapları Eskişehir Anadolu Üniversitesi’ne bağışlanmış ve adına bir “koleksiyon” oluşturulmuştur.