Yves Bonnefoy (yön.). Antik Dünya ve Geleneksel Toplumlarda Dinler ve Mitolojiler Sözlüğü. 2. Cilt (2000)

Yves Bonnefoy.Mitolojiler Sözlüğü. 2. Cilt (2000) pdf

Antik Dünya ve Geleneksel Toplumlarda Dinler ve Mitolojiler Sözlüğü. II. Cilt: K–Z. Yöneten: Yves Bonnefoy; Türkçe baskıyı yayına hazırlayan: Levent Yılmaz. 1. Baskı. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, 2000, s. 611–1215. 975-8457-19-5

Dosya türü: PDF 
Dosya boyutu: 36.10 Mb


Bedava indir

     Yves Bonnefoy’nın yönetiminde hazırlanmış olan Mitolojiler Sözlüğü’nün en can alıcı, en önemli yanlarından biri şu: Mitolojiyi yalnızca Yunan ve Roma dünyasına ait olarak görme körlüğünü kırmak üzere yola çıkması. Dünyanın bütününü kapsamına alması. Öte yandan, anlatmaktansa anlamayı, anlayıp açıklamayı tercih etmesi de bu Sözlük’ü diğer sözlüklerden ayırıyor. Bu Sözlük’te mitler ve ona bağlı eylem bütünlükleri, bu hikâyelere inanmış ve inanmaya devam eden toplumların yapılarını anlamak ve açıklamak için kullanılıyor.
Diğer yandan, Yves Bonnofoy’nın da yazısında belirttiği üzere, çeşitli kültürlerin bazı ana kavramları hangi sözcelerle (ve davranışlarla) düşündüğünü ve kurduğunu araştırıyor; yan yana gelen, neredeyse makale boyundaki sözlük maddeleri bu kavramlar etrafında yoğunlaştığından, okuyucunun kendisi de karşılaştırma imkânına kavuşuyor. Bu kitap, toplumsal bilimlerin Avrupa-merkezli bakıştan kurtulmak üzere kendilerini yeniden düşündükleri dönemde kazandığı tüm zenginlikleri içeriyor.
Mitolojiler Sözlüğü, bugüne kadar bu alanda yapılmış en önemli çalışmalardan biridir.