Zehtabi M. T. İran Türklerinin Eski Tarihi (2010)

Zehtabi M. T. İran Türklerinin Eski Tarihi (2010) pdf

Muhammed Taki Zehtabi (Kirişçi). İran Türklerinin Eski Tarihi. Farsçadan Çeviren: Ferhad Rahimi; Editör: Şerafettin Aybars; IQ Kültür Sanat Yayıncılık: 403, Şiir Dizisi: 350. 1. Baskı. İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2010, 272 s. ISBN 9789752553033

Dosya türü: PDF 
Dosya boyutu: 21.2 Mb

Bedava indir

Arka kapaktan: 
    Şimdiye kadar, Bazı tarihçiler, dünya tarihçilerinin genelinin aksine, İran Türklerinin eski tarihi hakkında ya hiç konuşmadılar, ya da gerçekleri tersine çevirerek yurdumuzun tarihini Akamenitlerle başladığını iddia ettiler. 
    Halbuki, bugün tarih bilimi, Hint-Avrupa dilli Perslerin, 10 boyunun milattan 900 yıl önce doğu yönünden İran çölüne geldiklerini ve Elam şehzadelerinin egemenliği altında olan çağdaş Fars ve Kirman vilayetlerinde, Elam yönetiminin izniyle, yurt edinerek yaşadıklarını kesin olarak göstermektedir. Onlardan yaklaşık 3500 yıl önce Türkler, İran topraklarında uygarlıklar ve devletler kurmuşlardır.