Cavad Heyət. Türklərin tarix və mədəniyyətinə bir baxış (1993)

Cavad Heyət. Türklərin tarix və mədəniyyətinə bir baxış (1993) pdf

Cavad Heyət. Türklərin tarix və mədəniyyətinə bir baxış (İslamdan əvvəl və islam dövrü). Başlanğıcdan XVI əsrə qədər. Transliterasiya edəni və şərhlərin müəllifi: E. Mirzəyeva; Elmi redaktor: O. Əfəndiyev; Redaktor: T. Babayev. Bakı: Azərnəşr, 1993, 176 s. ISBN 5-552-01311-7

Faylın formatı: PDF 
Faylın ölçüsü: 7.34 Mb


➤Pulsuz yüklə: yandex