M. Türker Acaroğlu. Bulgar Halk Yazınında (Özellikle Halk Türkülerinde) Türk Motifleri (1983)

M. Türker Acaroğlu. Bulgar Halk Yazınında (Özellikle Halk Türkülerinde) Türk Motifleri (1983) pdf

M. Türker Acaroğlu. Bulgar Halk Yazınında (Özellikle Halk Türkülerinde) Türk Motifleri // Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi. Sayı: 10–11, Yıl: 1981–1982. Yayıncı: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları. — 1983, s. 167–188.

Dosya türü: PDF 
Dosya boyutu: 1.25 Mb


➤Bedava indir: yandex