Samuel Noah Kramer. Sümer Mitolojisi (1999)

Samuel Noah Kramer. Sümer Mitolojisi (1999) pdf

Samuel Noah Kramer. Sümer Mitolojisi: İÖ Üçüncü Bin Yıldakı Tinsel ve Edebi Gelişim Üstüne Bir Çalışma. [İngilizce’den] Çeviren: Hamide Koyukan. Kabalcı Yayınevi: 128, Antropoloji/Arkeoloji/Mitoloji Dizisi: 7. 1. Basım. İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 1999, 218 s. ISBN 975-7942-99-3

Dosya türü: PDF 
Dosya boyutu: 43.2 Mb


Bedava indir