Завен Коркотян. Население Советской Армении за последние сто лет, 1831–1931 (1932)

Завен Коркотян. Население Советской Армении за последние сто лет, 1831–1931 (1932)
Title:Население Советской Армении за последние сто лет (1831–1931)=Խորհրդային Հայաստանի բնակչությունը վերջին հարյուրամյակում (1831–1931)
Author:Завен Коркотян=Զավեն Կորկոտյան
Translator:
Editor:
Language:Armenian
Series:
Place:Ереван=Յերեվան
Publisher:Издательство «Мелконян фонд»=Մելքոնյան ֆոնդի հրատ
Year:1932
Pages:LIV, 185
ISBN:
File:PDF, 10.3 MB
Download:Click here
Զավեն Կորկոտյան. Խորհրդային Հայաստանի բնակչությունը վերջին հարյուրամյակում (1831–1931). Յերեվան: Մելքոնյան ֆոնդի հրատ, 1932, LIV+185 էջ.
Завен Коркотян. Население Советской Армении за последние сто лет (1831–1931). Ереван: Издательство «Мелконян фонд», 1932, LIV+185 стр.
Zaven Korkotyan. Son yüzildə Sovet Ermənistanının əhalisi (1831–1931). İrəvan: «Melkonyan fond» nəşriyyatı, 1932, LIV+185 s.