Əhmədbəy Cavanşir. Qarabağ xanlığının siyasi vəziyyətinə dair: 1747–ci ildən 1805–ci ilə qədər (1961)

Əhmədbəy Cavanşir. Qarabağ xanlığının siyasi vəziyyətinə dair: 1747–ci ildən 1805–ci ilə qədər (1961) pdf

Əhmədbəy Cavanşir. Qarabağ xanlığının siyasi vəziyyətinə dair (1747–ci ildən 1805–ci ilə qədər). Qeydlər və tərcümə: Ə. B. Şükürzadə. Bakı: AzSSR EA nəşriyyatı, 1961, 104 s.

Faylın formatı: PDF 
Faylın ölçüsü: 2.99 Mb


Pulsuz yüklə: yandex