Əmir Teymuroğlu. Nəriman Nərimanov və türk xalqları (2006)

Əmir Teymuroğlu. Nəriman Nərimanov və türk xalqları (2006) pdf Əmir Teymuroğlu. Nəriman Nərimanov və türk xalqları. Elmi redaktor: G. B. Baxşəliyeva; Tərtib edəni: T. Əhmədov. Bakı: “Nurlar” NəşriyyatPoliqrafiya Mərkəzi, 2006, 160 s. ISBN 9952-426-15-1

Faylın formatı: PDF 
Faylın ölçüsü: 1.08 Mb


➤Pulsuz yüklə: yandex