Fəzlullah Rəşidəddin. Oğuznamə (1992)

Fəzlullah Rəşidəddin. Oğuznamə (1992) pdf Fəzlullah Rəşidəddin. Oğuznamə. Fars dilindən tərcümə, ön söz və şərhlər: R. M. Şükürova; Elmi redaktoru: K. Vəliyev. Bakı: Azərnəşr, 1992, 72 s.

Faylın formatı: PDF 
Faylın ölçüsü: 26.5 Mb


➤Pulsuz yüklə: yandex