Hacıyeva Q. Ə. Cənubi Azərbaycan toponimləri (2008)

Hacıyeva Q. Ə. Cənubi Azərbaycan toponimləri (2008) pdf

Hacıyeva Q. Ə. Cənubi Azərbaycan toponimləri. Elmi redaktor: Q. İ. Məşədiyev. Bakı: “Elm” nəşriyyatı, 2008, 199 [1] s. ISBN 5-8066-1708-4

Faylın formatı: PDF 
Faylın ölçüsü: 9.69 Mb


➤Pulsuz yüklə: yandex

Related posts:

Mustafayeva N. Ç. Cənubi Azərbaycan xanlıqları (1995)
Məmmədov N. G. Azərbaycanın yer adları (1993)
Rafael Blaga. Iran halkları el kitabı (1997)
Həbibov Ə. M. Cənubi Azərbaycanda azadlıq hərəkatı, 1914-1918-ci illər (1988)
Bayramova A. İ. İrəvan xanlığı toponimləri (2016)
Məşədiyev Q. İ. Zaqafqaziyanın Azərbaycan toponimləri (1990)
Bayramov İ. M. Qərbi Azərbaycanın toponimlər sistemi (2005)
Abbasov Y. B. Azərbaycan, rus, ingiliscə danışıq kitabçası (2002)
Qacar Ç. O. Azərbaycan, ingilis və rus dillərində şəkilli sözlük (1991)
Hüseynzadə Ə. XIX əsrin ikinci yarısında Azərbaycan tarixşünaslığı (1967)
Əli bəy Hüseynzadə. Türklər kimdir və kimlərdən ibarətdir ? (1997)
Əski çap kitabları kataloqu. III cild: ərəbdilli kitablar (2010)
Əski çap kitabları kataloqu. II cild: farsdilli kitablar (2007)
Əski çap kitabları kataloqu. I cild: türkdilli kitablar (2008)
Mahmudov Y. M. Səyyahlar, kəşflər, Azərbaycan (2012)
Nəbibəyli Z. İ., Zəngilanlı M. A. Zəngəzurun qısa tarixi və coğrafiyası (2000)
Budaqov B. Ə., Mehrəliyev E. Q. Əbdürrəşid Bakuvi: coğrafi fikirləri haqqında qeydlər (2011)
Ənsərli M. M. Əhməd Zəki Vəlidi Toqan (1998)
Azərbaycan Respublikasının coğrafiyası. III cild: regional coğrafiya (2015)
Azərbaycan Respublikasının coğrafiyası. II cild: iqtisadi, sosial və siyasi coğrafiya (2015)
Azərbaycan Respublikasının coğrafiyası. I cild: fiziki coğrafiya (2014)
Əhməd Zəki Vəlidi. Azərbaycanın tarixi coğrafiyası (2009)
Məmməd Əmin Rəsulzadə. Bir türk milliyyətçisinin Stalinlə ixtilal xatirələri (2010)
Məhəmməd Əmin Rəsulzadə (2013)
Yaqublu N. Q. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə (2014)
Məmmədov X. M. Azərbaycan milli hərəkatı, 1875–1918–ci illər (1996)
Paşayev A. Ə. Cümhuriyyət parlamentinə gedən yol (2005)
Yaqublu N. Q. Türkiyənin azərbaycanlılara müstəqillik mücadələsində dəstəyi: Sovetlər dönəmi, 1920–1...
Əfəndiyev S. Şəki Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin fəaliyyəti illərində (2003)
Yaqublu N. Q., Rüstəmli A. Xarici ölkələrin jurnalistikası (2007)