Hacıyeva Q. Ə. Cənubi Azərbaycan toponimləri (2008)

Hacıyeva Q. Ə. Cənubi Azərbaycan toponimləri (2008)
Title:Cənubi Azərbaycan toponimləri
Author:Qalibə Əli qızı Hacıyeva
Translator:
Editor:Elmi redaktor: Q. İ. Məşədiyev
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Elm” RNPM
Year:2008
Pages:200
ISBN:5806617084
File:PDF, 9.69 MB
Download:Click here

Hacıyeva Q. Ə. Cənubi Azərbaycan toponimləri. Elmi redaktor: Q. İ. Məşədiyev. Bakı: “Elm” nəşriyyatı, 2008, 200 s. ISBN 5806617084