Hüseyin Namık Orkun. Yeryüzünde Türkler (2011)

Hüseyin Namık Orkun. Yeryüzünde Türkler (2011) pdf Hüseyin Namık Orkun. Yeryüzünde Türkler. Genel Yayın Nu: 249, Hüseyin Namık Orkun Kitapları: 1. İstanbul: Bilge Karınca Yayınları, 2011, 128 s. ISBN 978-9944-183-19-2

Dosya türü: PDF 
Dosya boyutu: 1.81 Mb


➤Bedava indir: yandex

Not: Eserin Türkiye’de ilk Baskı Tarihi 1944 yılıdır; Bilge Karınca’da ise ilk kez 2011’de basıldı. 

Arka kapaktan:

    Dünya yüzünde Türk’ün nerelerde bulunduğunu öğrenmek ve bilmek her Türk’ün birinci vazifesidir; buna rağmen soydaşlarımızın nerelerde ve nasıl yaşadığını esaslı bir suretle bilmemekteyiz. Bunun sebeplerinden biri de bu hususta yayının pek yapılmamış olmasıdır.

    Eserin hiç bir maksat gütmeden tamamen Türke Türkü tanıtmak maksadı ile yazılmıştır. Aydınlarımızın büyük bir kısmı henüz soydaşlarını tanımamaktadır. Bu tanımamak, bu ilgisizlik o kadar ileri gitmiştir ki onları, kendi kanından olan insanları inkar etmeye kadar götürmüştür. Bu inkar kısmen cehaletten, kısmen de bütün insanları kardeş görmek arzusundan doğmaktadır. En yakın akrabasını, kendi öz kardeşini bilemeden, tanımadan uzak komşuları hakkında dostluk, kardeşlik göstermek acınacak bir haldir.

    Aramızda asırlarca bizden ayrı düşmüş, birbirimizden habersiz yaşamış olan soydaşlarına karşı çekingenlik, hatta antipati besleyenler vardır. Bunun da sebebi öz kardeşini yakından tanımamış olmaktır. İşte bu eser iki kardeşi birbirine tanıtmak için yazılmıştır.

    Bunu kısmen dahi yapmaya muvaffak olursam görevini yapmış bir insan huzurunu duyacağım.