Kadir Albayrak. Keldanîler ve Nasturîler (1997)

Kadir Albayrak. Keldanîler ve Nasturîler (1997) pdf

Kadir Albayrak. Keldanîler ve Nasturîler. Vadi Yayınları: 85, Toplum Dizisi: 15. 1. Baskı. “Ankara; Konya”: Vadi Yayınları, 1997, 239 [1] s. ISBN 975772680X

Dosya türü: PDF 
Dosya boyutu: 54.2 Mb


Bedava indir