Kitabi–Dədə Qorqud (1988)

Kitabi–Dədə Qorqud (1988) pdf

Kitabi–Dədə Qorqud. Tərtib, transkripsiya, sadələşdirilmiş variant və müqəddimə müəllifi: F. Zeynalov və S. Əlizadə; Nüsxə fərqləri və şərhlərin müəllifi: S. Əlizadə; Tarixi–coğrafi qeydlərin müəllifi: S. Əliyarov; Redaktor: E. Əlibəyzadə. Bakı: “Yazıçı” nəşriyyatı, 1988, 265 [2] s.

Faylın formatı: PDF 
Faylın ölçüsü: 66.4 Mb


Pulsuz yüklə