Məhərrəm Cəfərli. Azərbaycan dastanlarının struktur poetikası (2010)

Məhərrəm Cəfərli. Azərbaycan dastanlarının struktur poetikası (2010) pdf

Cəfərli M. A. Azərbaycan dastanlarının struktur poetikası. Elmi redaktorlar: K. Əliyev, A. Hacıyev. Bakı: “Nurlan” NPM, 2010, 404 s.

Faylın formatı: PDF 
Faylın ölçüsü: 100 Mb


Pulsuz yüklə: yandex