Məmməd Səid Ordubadi. Qanlı illər (2001)

Məmməd Səid Ordubadi. Qanlı illər (2001) pdf

Məmməd Səid Ordubadi. Qanlı illər: 1905–1906–cı illərdə Qafqazda baş verən erməni–müsəlman (azərbaycanlı) davasının tarixi (2001)

Faylın formatı: PDF 
Faylın ölçüsü: 39.7 Mb


Pulsuz yüklə

Azərbaycan xalqının yetişdirdiyi ən dəyərli ədiblərindən biri, görkəmli yazıçı, şair, dramaturq, jurnalist, publisist və tərcüməçi Məmməd Səid Ordubadinin (d. 1872 – ö. 1950) 1908–ci ildə qələmə aldığı və 1911–ci ildə Bakıda milyonçu Murtuza Muxtarovun maddi köməkliyi ilə Haşım bəy Vəzirovun “Səda” mətbəəsində nəşr edilən “Qanlı sənələr” adlı kitabında müəllif real faktlar və sənədlər (müxbir məktubları) əsasında 1905–1906–cı illərdə çar hökumətinin himayəsi və erməni Daşnaksütyun partiyasının fitvası ilə erməni və rus kazakları tərəfindən törədilən “türk–müsəlman qırğını” faciəsini qələmə almışdır.