Məmmədov N. R. Azərbaycanın Xankəndi şəhərinin tarixi (2011)

Məmmədov N. R. Azərbaycanın Xankəndi şəhərinin tarixi (2011)

Məmmədov N. R. Azərbaycanın Xankəndi şəhərinin tarixi. Elmi redaktor: Y. M. Mahmudov; AMEA A. A. Bakıxanov adına Tİ. Bakı: “Təhsil” NP MMC, 2011, 221 [3] s. ISBN 5-8066-1747-5

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 7.18 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀ 🔽 Yandex 🔽