Mahmud İsmayıl, Maya Bağırova. Şəki xanlığı (1997)

Mahmud İsmayıl, Maya Bağırova. Şəki xanlığı (1997) pdf Mahmud İsmayıl, Maya Bağırova. Şəki xanlığı. Elmi redaktor: F. Əliyev; Redaktor: S. Cabbarova. Bakı: Azərnəşr, 1997, 76 s. ISBN 5-552-01669-6

Faylın formatı: PDF 
Faylın ölçüsü: 0.96 Mb


[Kitabın mətnini] Pulsuz yüklə: yandex

Kitabda XVIII əsrin 30–40–cı illərində Azərbaycanda İran əsarətinə qarşı xalq hərəkatı, 40cı illərdə Azərbaycanın müstəqilləşməsi – xanlıqların, o cümlədən Hacı Çələbi xanın başçılığı ilə Şəki xanlığının yaranması, xanlığın müstəqilliyinin qorunub saxlanması, xanlığın siyasi, iqtisadi və mədəni həyatı haqqında məlumat verilir. Kitabda, həmçinin, Azərbaycanın, o cümlədən ġəki xanlığının XIX əsrin əvvəllərində çar Rusiyası tərəfindən işğal olunması ilə bağlı məsələlər şərh olunur.