Nəriman Nərimanov: məktublar və Qarabağ məsələsinə dair sənədlər (2002)

Title:Nəriman Nərimanov: məktublar və Qarabağ məsələsinə dair sənədlər
Author:Nəriman Nəcəf oğlu Nərimanov
Translator:
Editor:Redaktor: Ramiz Mehdiyev; Tərtib edəni: Teymur Əhmədov
Language:Türkcə
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Nurlar” Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi
Year:2002
Pages:104
ISBN:9952403127
File:PDF, 1.61 MB
Download:Click here

Nəriman Nərimanov: məktublar və Qarabağ məsələsinə dair sənədlər. Redaktor: R. Mehdiyev; Tərtib edəni: T. Əhmədov. Bakı: “Nurlar” NPM, 2002, 104 s. ISBN 9952403127

Annotasiya: Bu kitab görkəmli ictimai-siyasi xadim Nəriman Nərimanovun anadan olmasının 130 illyi münasibətilə dərc edilmişdir. Kitaba N. Nərimanovun V. İ. Leninə, İ. V. Stalinə və oğlu Nəcəfə yazdığı məktubları, həmçinin Qarabağ məsələinə dair sənədlər daxil edilmişdir.

N. Nərimanovun şəxsiyyəti və mübarizəsi barədə müəyyən təsəvvür yaradan tarixi materiallar geniş oxucu auditoriyası, politoloqlar və tədqiqatçılar üçün nəzərdə tutulmuşdur.