Piriyeva S. A. Ahıska türkləri Azərbaycanda (2005)

Piriyeva S. A. Ahıska türkləri Azərbaycanda (2005) pdf

Piriyeva S. A. Ahıska türkləri Azərbaycanda (tarixi, sosial–mədəni həyatı). Elmi redaktoru: Q. Cavadov. Bakı: “Elm” nəşriyyatı, 2005, 264 s. ISBN 5-8066-1684-1

Faylın formatı: PDF 
Faylın ölçüsü: 6.04 Mb


[Kitabın PDF versiyasını] Pulsuz yüklə: yandex