Tuncer Gülensoy. Türkiye Türkçesindeki Türkçe sözcüklerin köken bilgisi sözlüğü. II. Cilt (2007)

Tuncer Gülensoy. Türkiye Türkçesindeki Türkçe sözcüklerin köken bilgisi sözlüğü. II. Cilt (2007)
Title:Türkiye Türkçesindeki Türkçe sözcüklerin köken bilgisi sözlüğü: etimolojik sözlük denemesi. II. Cilt (O–Z)
Author:Tuncer Gülensoy
Translator:
Editor:
Language:Turkish
Series:Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu yayınları: 911
Place:Ankara
Publisher:TDK
Year:2007
Pages:609–1204
ISBN:9789751619730
File:PDF, 27.7 MB
Download:Click here
Tuncer Gülensoy. Türkiye Türkçesindeki Türkçe sözcüklerin köken bilgisi sözlüğü: etimolojik sözlük denemesi. II. Cilt (O–Z). Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu yayınları: 911.  Ankara: TDK, 2007, s. 609–1204. ISBN 9789751619730