Xəlilov B. Ə. Türkologiyaya giriş: dərslik (2013)

Xəlilov B. Ə. Türkologiyaya giriş: dərslik (2013)

Xəlilov B. Ə. Türkologiyaya giriş: dərslik. Redaktor: N. Cəfərov. II nəşr. Bakı: “Bakı Çap Evi” nəşriyyatı, 2013, 384 s.

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 3.40 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀ 🔽 Yandex 🔽