Azərbaycan dilçiliyi məsələləri: məqalələr məcmuəsi (1967)

Azərbaycan dilçiliyi məsələləri: məqalələr məcmuəsi (1967) pdf

Azərbaycan dilçiliyi məsələləri: məqalələr məcmuəsi. Baş redaktor: Ş. M. Şirəliyev; AzSSR EA Nizami adına Ədəbiyyat və Dil İnstitutu. Bakı: AzSSR EA Nəşriyyatı, 1967, s. 1203, 227–228.

Faylın formatı: PDF 
Faylın ölçüsü: 47.8 Mb


Pulsuz yüklə: yandex