Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. III cild (2007)

Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. III cild (2007) pdf Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. III cild: XIII XVIII əsrlər. Məsul redaktor: O. Əfəndiyev; AMEA A. Bakıxanov adına Tİ. Bakı: “Elm” nəşriyyatı, 2007, 592 [56] s. ISBN 978-9952-448-39-9

Faylın formatı: PDF 
Faylın ölçüsü: 7.46 Mb


[Kitabın mətnini] Pulsuz yüklə: yandex