Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. V cild (2008)

Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. V cild (2008) pdf Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. V cild: 1900–1920–ci illər. Məsul redaktor: M. İsmayılov, N. Maksvell; AMEA A. Bakıxanov adına Tİ. Bakı: “Elm” nəşriyyatı, 2008, 696 [40] s. ISBN 978-9952-448-41-2

Faylın formatı: PDF 
Faylın ölçüsü: 8.37 Mb


[Kitabın mətnini] Pulsuz yüklə: yandex