Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. VI cild (2008)

Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. VI cild (2008) pdf

Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. VI cild: aprel 1920 – iyun 1941. Məsul redaktor: C. Quliyev; AMEA A. Bakıxanov adına Tİ. Bakı: “Elm” nəşriyyatı, 2008, 568 [48] s. ISBN 978-9952-448-44-03

Faylın formatı: PDF 
Faylın ölçüsü: 7.60 Mb


[Kitabın mətnini] Pulsuz yüklə: yandex