Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. VII cild (2008)

Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. VII cild (2008) pdf

Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. VII cild: 1941–2002ci illər. Məsul redaktor: T. Qaffarov; AMEA A. Bakıxanov adına Tİ. Bakı: “Elm” nəşriyyatı, 2008, 608 [80] s. ISBN 978-9952-448-48-1

Faylın formatı: PDF 
Faylın ölçüsü: 17.9 Mb


[Kitabın mətnini] Pulsuz yüklə: yandex