Bayramlı Z. H. Azərbaycan Səfəvilər Dövlətinin quruluşunda və idarə olunmasında türk qızılbaş əyanların rolu: dərs vəsaiti (2015)

Bayramlı Z. H. Azərbaycan Səfəvilər Dövlətinin quruluşunda və idarə olunmasında türk qızılbaş əyanların rolu: Dərs vəsaiti (2015) pdf

Bayramlı Z. H. Azərbaycan Səfəvilər Dövlətinin quruluşunda və idarə olunmasında türk qızılbaş əyanların rolu: dərs vəsaiti (2015)

Faylın formatı: PDF 
Faylın ölçüsü: 100 Mb

Pulsuz yüklə