Firdevsî. Şahnâme (2009)

Firdevsî. Şahnâme (2009) pdf

Firdevsî. Şahnâme. [Farsça’dan] Çeviren: Necati Lugal. Kabalcı Yayınevi: 334, Şark Klasikleri Dizis: 15. 1. Basım. İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2009, 1070 s. ISBN 975-997-144-5

Dosya türü: PDF 
Dosya boyutu: 45.5 Mb


➤Bedava indir: yandex