Hacıyev T. İ. Azərbaycan ədəbi dilinin tarixi. II hissə (2012)

Hacıyev T. İ. Azərbaycan ədəbi dilinin tarixi. II hissə. Dərslik (2012) pdf

Hacıyev T. İ. Azərbaycan ədəbi dilinin tarixi: ali məktəblər üçün dərslik. II hissə. Bakı: “Elm” nəşriyyatı, 2012, 392 s. ISBN 978-9952-453-43-0

Faylın formatı: PDF 
Faylın ölçüsü: 3.85 Mb


[Kitabın mətnini] Pulsuz yüklə: yandex