İsmail Hakkı Uzunçarşılı. Osmanlı Tarihi. 2. Cilt. 7. Baskı (trs)

İsmail Hakkı Uzunçarşılı. Osmanlı Tarihi. 2. Cilt. 7. Baskı (trs)

İsmail Hakkı Uzunçarşılı. Osmanlı Tarihi. 2. Cilt: İstanbul’un Fethinden Kanuni Sultan Süleyman’ın Ölümüne Kadar. Metin dışında 1 harita, 48 resim ve 1 soy kütüğü vardır. AKDTYK TTK Yayınları XIII. Dizi Sa. 16 b5, Dünya Tarihi. 7. Baskı. [Ankara: TTK Basımevi, trs.], XXVI+756 s. ISBN 975-6945-13-3 

Dosya türü: PDF
Dosya boyutu: 56.9 Mb

▶▶▶▶▶Bedava indir◀◀◀◀◀ 🔽 Yandex 🔽